Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215, 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.czerb DOLNÍ TOŠANOVICE Dolní Tošanovice jsou malá obec ležící nedaleko Žermanické přehrady u hlavního komunikačního tahu silnice I/48 ve zvlněné těšínské pahorkatině nedaleko severních výběžků Moravskoslezských Beskyd.

Turisticky zajímavými objekty v obci jsou římskokatolická kaple, velkostatky Dolní dvůr ze 17. století, v jehož zahradě lze shlédnout ojedinělý exemplář starého liliovníku tulipánokvětého, a Lesní dvůr. Oba statky jsou dnes ve vlastnictví rodu, z něhož pocházel významný chirurg Vítězslav Chlumský, autor řady lékařských vědeckých prací, žijící na přelomu 19. a 20. století. Aktivní i pasivní sportovní vyžití pro občany a návštěvníky obce nabízí místní sportovní areál, kde se každoročně koná řada společenských akcí, jejichž atraktivita i účast výrazně překračuje hranice obce. Okolí obce je v současnosti zpřístupněno řadou pěších tras, cyklostezek a hipostezek. K návštěvě vybízí nejen Žermanická přehrada s řadou příležitostí pro vodní sporty a letní rekreaci nebo horský masiv Beskyd se svými přírodními atraktivitami a překrásnými výhledy, ale také místní motel, okolní obce a jejich památky a společenské akce.

Naposled přidáno

Úřední deska
Porovnání všech pložek výpočtu ceny pro vodné za rok 2016
24.04.2017 15:12

Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 2
24.04.2017 15:11

Kroužek rukodělných aktivit
24.4.2017 - jarní večírek
16.04.2017 20:02

Úřední deska
Nařízení státní veterinární správy
10.04.2017 15:11

Zápisy a usnesení
Zápis a usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce dne 3. 4. 2017
05.04.2017 13:02

Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 1/2017 o nočním klidu
05.04.2017 13:01

Úřední deska
Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2016
05.04.2017 12:55

Archiv úřední desky
Obecně závazná vyhláška 1/2017 o nočním klidu
05.04.2017 12:54

Archiv úřední desky
Nařízení státní veterinární správy
05.04.2017 12:53

Archiv úřední desky
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
27.03.2017 15:51

Pov.zveřejňované informace
Rozpočet Sdružení obcí povodí Stonávky
22.03.2017 10:26

Úřední deska
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu a Střednědobého výhledu obce Dolní Tošanovice a Rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
22.03.2017 10:24

Archiv úřední desky
Pozvání na zasedání zastupitelstva obce 3. 4. 2017 od 18 hodin
20.03.2017 14:36

Archiv úřední desky
Rozpočtové opatření č. 1
13.03.2017 11:30

Archiv úřední desky
Nařízení státní veterinární správy
13.03.2017 11:24

Projekty
Projekt "Chodníkové těleso v k.ú. Dolní Tošanovice"
10.03.2017 22:12

Pov.zveřejňované informace
Rozpočtový (střednědobý) výhled obce
10.03.2017 18:10

Archiv úřední desky
Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
08.03.2017 11:54

Informace OÚ
Hledá se pejsek
03.03.2017 14:56

Pov.zveřejňované informace
Rozpočet 2017
01.03.2017 13:55

Informace OÚ

Hledá se pejsek
03.03.2017 14:56

Nové občanské průkazy - informace
19.01.2017 08:40

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
09.01.2017 15:26

CHCETE ZAČÍT PODNIKAT? CHCETE VYLEPŠIT SVÉ PODNIKÁNÍ?
22.12.2016 13:32

Rozvoz obědů - jídelna Dolní Tošanovice
19.01.2016 08:16

Novela zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel
07.01.2016 08:48

V Dolních Tošanovicích hořela střecha zámku
16.12.2015 10:20

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
09.11.2015 08:11

Vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
02.11.2015 09:35

Kotlíkové dotace - informace
26.10.2015 20:59

více>>

Úřední deska

Porovnání všech pložek výpočtu ceny pro vodné za rok 2016
24.04.2017 15:12

Rozpočtové opatření č. 2
24.04.2017 15:11

Nařízení státní veterinární správy
10.04.2017 15:11

Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2016
05.04.2017 12:55

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu a Střednědobého výhledu obce Dolní Tošanovice a Rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávky
22.03.2017 10:24

Výzva katastru nemovitostí
05.08.2014 09:36

více>>