Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


Územní plán po změně č. 1

27.06.2018 10:37

TEXTOVÁ ČÁST

- textová část
- textová část odůvodnění

GRAFICKÁ ČÁST
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2 HLAVNÍ VÝKRES
A.3 DOPRAVA
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A.5 ENERGETIKA, SPOJE
A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.2 ZPF
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY
 
 

Změna územního plánu č. 1

27.06.2018 10:37
 
 

Územní studie

27.06.2018 10:36
 
 

Návrh změny č. 1 Územního plánu Dolní Tošanovice

26.02.2018 08:08

TEXTOVÁ ČÁST
- upravené znění - srovnávací text
- textová část změny č. 1
- textová část odůvodnění změny č. 1

GRAFICKÁ ČÁST
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2 HLAVNÍ VÝKRES
A.3 DOPRAVA
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A.5 ENERGETIKA, SPOJE
B.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES
B.2 ZPF
B.3 ŠIRŠÍ VZTAHY
 
 

ÚZEMNÍ PLÁN DOLNÍ TOŠANOVICE

23.05.2011 11:26

A.TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA Č. 1 K OOP Č. 1/2011
- obsah elaborátu
- osah návrhu
- D. T. návrh

A. GRAFICKÁ ČÁST - PŘÍLOHA Č. 2 K OOP Č. 1/2011
A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
A.2 HLAVNÍ VÝKRES
A.3 DOPRAVA
A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
A.5 ENERGETIKA, SPOJE
A.6 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ, ASANACE


 
 

A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

23.05.2011 11:06
 
 

A.2 HLAVNÍ VÝKRES

23.05.2011 11:03
 
 

A.3 DOPRAVA

23.05.2011 11:00
 
 

A.4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

23.05.2011 10:52
 
 

A.5 ENERGETIKA, SPOJE

23.05.2011 10:46