Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 813
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatky k nájemním smlouvám

15.05.2018 13:41 (platnost do: 04.06.2018)
 
pdf.png
 

Nařízení státní veterinární správy

14.05.2018 12:47 (platnost do: 31.05.2018)
 
pdf.png
 

Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 2/2018

10.05.2018 12:05 (platnost do: 28.05.2018)
 
pdf.png
 

Oznámení o schválení Závěrečného účtu obce Dolní Tošanovice

10.05.2018 12:04 (platnost do: 28.05.2018)
 
pdf.png
 

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

03.05.2018 14:00 (platnost do: 18.05.2018)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechovné úpravy provozu

03.05.2018 10:04 (platnost do: 09.05.2018)
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí PZ HT

03.05.2018 10:03 (platnost do: 18.05.2018)
 
pdf.png
 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a cenových předpisů pro vodné

26.04.2018 18:25 (platnost do: 15.05.2018)
 
pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - daň z nemovitých věcí 2018

25.04.2018 15:19 (platnost do: 31.05.2018)
 
pdf.png
 

1/2018 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

05.04.2018 12:13 (platnost do: 23.04.2018)
 
pdf.png