Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Oznámení o zahájení řízení - Tozos "Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní dvůr"

10.07.2018 08:19 (platnost do: 12.08.2018)

Krajský úřad oznamuje, že v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, zveřejňuje stručné shrnutí údajů žádosti na portálu veřejné správy www.mzp.cz/ippc a na své úřední desce po dobu 30 dnů. Do podkladů žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie v úřední dny v sídle krajského úřadu.
Do žádosti lze také nahlédnout, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie na obecním úřadě v Dolních Tošanovicích v úřední pondělí a středa od 7,30 do 16 hodin.
 
pdf.png
 

Rozhodnutí - stavební povolení "Průmyslová zóna Horní Tošanovice"

09.07.2018 10:47 (platnost do: 25.07.2018)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška

27.06.2018 10:38 (platnost do: 13.07.2018)
 
pdf.png
 

Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2017

20.06.2018 08:56 (platnost do: 09.07.2018)
 
pdf.png
 

Oznámení o schválení Rozpočtového opatření č. 3/2018

13.06.2018 14:08 (platnost do: 30.06.2018)
 
pdf.png
 

Informace o zpracování osobních údajů

23.05.2018 20:48 (platnost do: 23.06.2018)
 
pdf.png
 

Pozvání na zasedání zastupitelstva 4. 6. 2018

23.05.2018 16:11 (platnost do: 04.06.2018)
 
pdf.png
 

Návrh závěrečného účtu SOPS za rok 2017

21.05.2018 13:13 (platnost do: 07.06.2018)
 
pdf.png pdf.png
 

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření moru včelího plodu

21.05.2018 07:55 (platnost do: 06.06.2018)
 
pdf.png
 

Zveřejnění záměru obce uzavřít dodatky k nájemním smlouvám

15.05.2018 13:41 (platnost do: 04.06.2018)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 01.07.2020 13:32