Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 813
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Veřejná vyhláška - Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

01.07.2015 07:48 (platnost do: 16.07.2015)
 
pdf.png
 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

10.06.2015 15:13 (platnost do: 10.07.2015)
 
pdf.png
 

Výzva k předložení cenové nabídky - výběrové řízení na stavební práce "Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77"

08.06.2015 15:29 (platnost do: 23.06.2015)
 
pdf.png
 

Pozvání na zasedání zastupitelstva obce dne 3. 6. 2015

18.05.2015 12:02 (platnost do: 04.06.2015)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015

29.04.2015 14:44 (platnost do: 01.06.2015)
 
pdf.png
 

Návrh Závěrečného účtu Sdružení obcí povodí Stonávky

13.04.2015 08:36 (platnost do: 28.04.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje

01.04.2015 08:53 (platnost do: 22.06.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Závěrečný účet obce Dolní Tošanovice za rok 2014

30.03.2015 10:00 (platnost do: 03.06.2015)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

26.03.2015 08:48 (platnost do: 09.04.2015)
 
pdf.png
 

Veřejná vyhláška - oznámení zeměměřických prací na území obce

25.03.2015 11:28 (platnost do: 23.04.2015)
 
pdf.png