Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 813
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

06.05.2013 12:46 (platnost do: 05.06.2013)

1) Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013.
2) Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013.
 
pdf.png pdf.png
 

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Sdružení obcí povodí Stonávky

29.04.2013 07:49 (platnost do: 14.05.2013)

Návrh závěrečného účtu za rok 2012 Sdružení obcí povodí Stonávky s přílohami:
1) Rozvaha
2) Výkaz zisku a ztrát
3) Příloha k účetní závěrce
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí povodí Stonávky za rok 2012
5) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
6) Přehled úvěrů , půjček a návratných finančních výpomocí.....
Poskytnuté neinvestičná transfery .........
Poskytnuté investiční transfery .............
Výdaje územního samosprávného celku.......
7) Finanční vypořádání dotací ...
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 3. 4. 2013

18.04.2013 09:35 (platnost do: 06.05.2013)
 
pdf.png
 

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 3. 4. 2013

18.04.2013 09:34 (platnost do: 06.05.2013)
 
pdf.png
 

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Tošanovice za rok 2012

17.04.2013 09:00 (platnost do: 06.05.2013)
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitosti ve vlastnictví obce Dolní Tošanovice

11.04.2013 13:18 (platnost do: 15.05.2013)
 
pdf.png
 

Výzva č.9 k předkládání žádostí o dotaci

02.04.2013 10:58 (platnost do: 24.04.2013)
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice dne 3. 4. 2013

27.03.2013 10:31 (platnost do: 03.04.2013)
 
pdf.png
 

Přerušení dodávky elektřiny dne 11. 4. 2013

27.03.2013 10:30 (platnost do: 11.04.2013)
 
pdf.png
 

Oznámení o nalezení věci

20.03.2013 09:36 (platnost do: 19.09.2013)
 
pdf.png