Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, MORAVIA - VTL plynovod

27.02.2012 09:04 (platnost do: 14.03.2012)
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice dne 16.2.2012

09.02.2012 12:20 (platnost do: 16.02.2012)
 
pdf.png
 

Přerušení dodávky elektrické energie v obci Dolní Tošanovice dne 1. 3. 2012

30.01.2012 11:06 (platnost do: 01.03.2012)

v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a §25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín - dne : 01.03.2012
Čas: od 07:30 do 14:30 hod.
v obci : Dolní Tošanovice; Horní Tošanovice
část obce : Dolní Tošanovice; Horní Tošanovice – viz přiložený soubor
Letáky: vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

S pozdravem

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy - operátor

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčin 4
Odbor Příprava Morava
28.října 3123/152
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava
Tel. +420 591 176 400
fax +420 591 114 285
GSM: +420 606 777 889
mailto: zdenek.fisarek@cezdistribuce.cz
http: //www.cez.cz

 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Pozvánka na seminář:"Dotace na hospodaření v lesích"

17.01.2012 11:09 (platnost do: 02.02.2012)
 
pdf.png
 

Sdružení obcí povodí Stonávky: Návrh rozpočtu 2012

16.01.2012 09:37 (platnost do: 01.02.2012)
 
pdf.png
 

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 15. 12. 2011

05.01.2012 09:50 (platnost do: 30.01.2012)
 
pdf.png
 

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 15. 12. 2011

05.01.2012 09:49 (platnost do: 30.01.2012)
 
pdf.png
 

Nařízení Krajské vererinární správy pro MSK č. 9/2011 ze dne 16.12.2011

19.12.2011 09:36 (platnost do: 19.01.2012)

o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy - moru včelího plodu
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice dne 15. 12. 2011

07.12.2011 15:45 (platnost do: 15.12.2011)
 
pdf.png
 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 16.11.2011

06.12.2011 10:26 (platnost do: 21.12.2011)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 01.07.2020 13:32