Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 12.4.2011

27.04.2011 13:55 (platnost do: 27.05.2011)
 
pdf.png
 

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 12.4.2011

27.04.2011 13:54 (platnost do: 27.05.2011)
 
pdf.png
 

Výzva č.4 k předládání žádostí o dotaci

20.04.2011 08:32 (platnost do: 13.05.2011)

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob (dále také jen „MAS Pobeskydí“)
vyhlašuje Výzvu č. 4 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013,
osy IV – LEADER, opatření IV.1.2 – Realizace místní rozvojové strategie. (viz příloha)
 
pdf.png
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání Územního plánu Dolní Tošanovice formou opatření obecné povahy

13.04.2011 09:54 (platnost do: 27.04.2011)
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

13.04.2011 09:53 (platnost do: 27.04.2011)

kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o regulativech územního rozvoje obce Dolní Tošanovice.
 
pdf.png
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP H. Domaslavice

13.04.2011 08:08 (platnost do: 06.06.2011)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o zahájení řízení o vydání ÚP H. Domaslavice
formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání
 
pdf.png
 

Internet pro SLDB 2011

04.04.2011 16:40 (platnost do: 14.04.2011)
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva dne 12.4.2011

04.04.2011 16:38 (platnost do: 12.04.2011)
 
pdf.png
 

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 14.03.2011

29.03.2011 15:03 (platnost do: 29.04.2011)
 
pdf.png
 

Usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice ze dne 14.03.2011

29.03.2011 15:02 (platnost do: 29.04.2011)
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 10.07.2020 10:18