Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 813
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Informace o stanovisku "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016"

01.03.2010 09:17

Informaci o vydání stanoviska SEA ke koncepci "Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 - 2016", která byla podrobena procesu posuzování vlivů na životní prostředí, blíže viz příloha.
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

18.02.2010 11:19

Zasedání zastupitelstva Obce Dolní Tošanovice proběhne dne 02. 03. 2010 v 18:00 hod. v prostorách Obecního úřadu Dolní Tošanovice. Plánovaný program v příloze.

 
pdf.png
 

Závěr zjišťovacího řízení - Regionální inovační strategie MSK na léta 2010 - 2016

18.02.2010 10:57
 
pdf.png
 

Dražební vyhláška

01.02.2010 16:06
 
pdf.png pdf.png
 

Zveřejnění návrhu

07.01.2010 08:27
 
pdf.png
 

Informace o oznámení

07.01.2010 08:24
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

03.12.2009 11:24

Zasedání zastupitelstva Obce Dolní Tošanovice proběhne dne 15. 12. 2009 v 18:00 hod. v prostorách Obecního úřadu Dolní Tošanovice. Plánovaný program v příloze.
 
pdf.png
 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

10.09.2009 10:27
 
pdf.png pdf.png
 

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Dolní Tošanovice

28.07.2009 10:55
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

11.05.2009 12:17
 
pdf.png