Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 813
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

02.03.2009 16:42
 
pdf.png
 

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

20.02.2009 09:31

Dne 26.2.2009 se v 10.00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Dolních Tošanovicích
uskuteční jednání zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Stavební úpravy
objektu TJ Dolní Tošanovice".
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popř.důkazy
uplatnit nejpozději v den jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Obecním úřadě v Hnojníku
v úřední dny pondělí, středa od 08.00 do 17.00 hod. 
pdf.png pdf.png
 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,

07.01.2009 09:10
 
pdf.png pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

29.10.2008 09:04
 
pdf.png
 

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení školského obvodu

01.10.2008 10:35
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

24.09.2008 08:53
 
pdf.png
 

Veřejná výzva - SZIF (zeleň)

27.08.2008 15:57
 
pdf.png
 

Veřejná výzva - SZIF (technika)

27.08.2008 15:56
 
pdf.png
 

Zveřejnění písemnosti _ Průmyslová zóna Horní Tošanovice

21.08.2008 09:53

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování v Ostravě vydal ROZHODNUTÍ
ve věci umístění Průmyslové zóny Horní Tošanovice k novému projednání.

Z důvodu obsáhlosti této dokumentace, nemá Obec prostory k celému zveřejnění na úřední desce,
celý spis je k dispozici na obecním úřadě.

 
pdf.png
 

Nařízení státní veterinární správy

18.08.2008 09:41

Státní veterinární správa vydala pod č.j.RED/1283/2008 pro chovatele skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců
chovaných jako hospodářská zvířata NAŘÍZENÍ o opatření pro přecházení a zdolávání nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka, kterým nařizuje povinné nouzové očkování proti viru katarální horečky ovcí
sérotypu 8 za určitých podmínek. Úplné znění nařízení - v příloze.


 
pdf.png