Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty

Zveřejnění návrhu

07.01.2010 08:27
 
pdf.png
 

Informace o oznámení

07.01.2010 08:24
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

03.12.2009 11:24

Zasedání zastupitelstva Obce Dolní Tošanovice proběhne dne 15. 12. 2009 v 18:00 hod. v prostorách Obecního úřadu Dolní Tošanovice. Plánovaný program v příloze.
 
pdf.png
 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

10.09.2009 10:27
 
pdf.png pdf.png
 

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Dolní Tošanovice

28.07.2009 10:55
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

11.05.2009 12:17
 
pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

02.03.2009 16:42
 
pdf.png
 

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením

20.02.2009 09:31

Dne 26.2.2009 se v 10.00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Dolních Tošanovicích
uskuteční jednání zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Stavební úpravy
objektu TJ Dolní Tošanovice".
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popř.důkazy
uplatnit nejpozději v den jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Obecním úřadě v Hnojníku
v úřední dny pondělí, středa od 08.00 do 17.00 hod. 
pdf.png pdf.png
 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,

07.01.2009 09:10
 
pdf.png pdf.png
 

Zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice

29.10.2008 09:04
 
pdf.png
 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 01.07.2020 13:32