Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty
zpět

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, MORAVIA - VTL plynovod


27.02.2012 09:04