Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty
zpět

Návrh závěrečného účtu obce Dolní Tošanovice za rok 2012


17.04.2013 09:00 
Návrh závěrečného účtu obce Dolní Tošanovice za rok 2012 s přílohami:
1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
2) Rozvaha
3) Výkaz zisku a ztrát
4) Příloha k účetní závěrce
5) Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ D. Tošanovice a MŠ H. Tošanovice
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice za rok 2012