Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty
zpět

Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením


20.02.2009 09:31 Dne 26.2.2009 se v 10.00 hod. v prostorách Obecního úřadu v Dolních Tošanovicích
uskuteční jednání zahájení řízení o změně stavby před dokončením "Stavební úpravy
objektu TJ Dolní Tošanovice".
Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popř.důkazy
uplatnit nejpozději v den jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Obecním úřadě v Hnojníku
v úřední dny pondělí, středa od 08.00 do 17.00 hod. 
Oficiální stránky obce Dolní Tošanovice © 2020 | poslední aktualizace: 05.08.2020 11:17