Obecní úřad DOLNÍ TOŠANOVICE
Dolní Tošanovice č. 121
739 53 Hnojník
tel: 558 696 215 nebo 734 315 811
email: urad@dolnitosanovice.cz


informace pro turisty
zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznamující zahájení řízení o vydání Územního plánu Dolní Tošanovice formou opatření obecné povahy a pozvání k veřejnému projednání


27.01.2011 08:47 Návrh ÚP a veškeré výkresy jsou k nahlédnutí v sekci:
Obecní úřad - Územní plán