Vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Dolní Tošanovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Dolní Tošanovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Obec nemá žádné příspěvkové organizace.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dolní Tošanovice
  Dolní Tošanovice 121 
  739 53 Hnojník

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dolní Tošanovice
  Dolní Tošanovice 121 
  739 53 Hnojník

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 7:30 - 12:00 12:30 - 16:00
  středa

  7:30 - 12:00

  12:30 - 16:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 558 696 215
  mobilní telefon: 734 315 811

 • 4.5 Čísla faxu

  -

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  dolnitosanovice.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  urad@dolnitosanovice.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  ypbaxme

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 28 525 781/0100

6. IČ

00576875

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

viz Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

viz Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

viz Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

viz Poskytování informací, příjem podání

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019.pdf
Výroční zpráva za rok 2018.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

3/2019 Poskytnutí informace na základě zákona 106/1999 Sb.

2/2019 Poskytnutí informace na základě zákona 106-1999 Sb.

1-2019 Poskytnutí informace dle zákona č. 106-1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Počasí

Neděle Jasno 7/1 °C
Pondělí Zataženo 6/1 °C
Úterý Jasno 11/-1 °C
Středa Jasno 10/2 °C